ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД

публична_покана

Повече

ДОКУМЕНТAЦИЯ за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦПЗ

ПП_храни_ЦПЗ_14_к

Повече

Договор за лекарства Фаркол 2018

1

2

3

4

Повече

Договор за лекарства Софарма 2018

1

2

3

4

5

6

7

Повече

Договор за лекарства Медофарма 2018

1

2

3

4

Повече

Протокол класиране лекарства 2018

Протокол класиране лекарства 2018

Повече

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за лекарства 2018

удължаване на сроклекарства 2018

Повече

Обява за обществена поръчка за доставка на лекарства 2018 г.

обява лекарства 2018

Повече

Заповед Лекарства 2018

заповед лекарства 2018

Повече

Списък лекарствени продукти 2018

Копие на Списък на лекарствените продукти 18

Повече

Образци лекарства 2018

Образци лекарства ЦПЗ 18

Повече

Документация лекарства 2018

Документация лекарства 2018

Повече