ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД

публична_покана

Повече

ДОКУМЕНТAЦИЯ за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦПЗ

ПП_храни_ЦПЗ_14_к

Повече

Протокол класиране лекарства 2019

protokol klasirane lekarstva 2019

Повече

Заповед лекарства 2019

zapoved lekarstva 2019

Повече

Обява лекарства 2019

Повече

Списък лекарства 2019

Копие на Списък на лекарствените продукти 19

Повече

Образци документи 2019

Образци лекарства ЦПЗ 19

Повече

Документация лекарства 2019

dokumentacia lekarstva 2019

Повече

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ- ДОБРИЧ” ЕООД, ГР. ДОБРИЧ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

ценоразпис

Повече

Ценоразпис за извънстационарни услуги

Ценоразпис ЦПЗ-Добрич извънстационарна психиатрична помощ

Повече

Договори хранителни продукти 2019

Договор добруджански хляб 2019

договор триада 2019

договор роза 2019 храна за 2019г

Повече

договор ваучери 2019г

Повече