ПУБЛИЧНА ПОКАНА за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД

публична_покана

Повече

ДОКУМЕНТAЦИЯ за възлагане на поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП за доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦПЗ

ПП_храни_ЦПЗ_14_к

Повече

Обявление за поръчка Храна 2018

Обявление храна 2018

Повече

Решение за откриване на процедура Храна 2018

решение

Повече

Документация Храна 2018

Документация храни 2018

Повече

Образци на документи Храна 2018

Образци на документи ЦПЗ 18

Повече

еЕЕДОП Храна 2018

espd-request

Повече

Договор за лекарства Фаркол 2018

1

2

3

4

Повече

Договор за лекарства Софарма 2018

1

2

3

4

5

6

7

Повече

Договор за лекарства Медофарма 2018

1

2

3

4

Повече

Протокол класиране лекарства 2018

Протокол класиране лекарства 2018

Повече

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за лекарства 2018

удължаване на сроклекарства 2018

Повече