Образци ваучери 2018

Образци ваучери ЦПЗ 18

Повече

Плащания храна м. 12. 16 г – м.10.2017 г.

плащания храна м.12.16г-м.10.17г

Повече

Плащания за хранителни продукти 12.16 – 11.2017

плащания хр.прод.12.16г-м.11.17г

Повече

Плащания хляб м.12 16 -. м. 12 – 2017

плащания хляб м.12.16г-м.10.17г

Повече

Плащания лекарства м. 06. 2017 – м. 10. 2017

плащания лекарства м.06-м.10.17г

Повече

Обявление ЗОП Храна 2017

обявление зоп храна 11.2017

Повече

Решение ЗОП Храна 2017

решение зоп храна 11.2017

Повече

Документация ЗОП Храна 2017

документация зоп храна 11.2017

Повече

Образци на документи

Образци на документи ЦПЗ 17

Повече

Договор лекарства Софарма 2017

договор лекарства софарма 17Г

Повече