Протокол 1 /19.12.2017 разглеждане оферти по ЗОП

115028

115053

115114

115133

115200

115218

115236

115255

115313

115332

Повече

Плащания храна м. 12. 16 г – м.10.2017 г.

плащания храна м.12.16г-м.10.17г

Повече

Плащания за хранителни продукти 12.16 – 11.2017

плащания хр.прод.12.16г-м.11.17г

Повече

Плащания хляб м.12 16 -. м. 12 – 2017

плащания хляб м.12.16г-м.10.17г

Повече

Протокол доставчик на храна

Протокол доставчик хр.прод

Повече

Решение по чл. 108 ал.1 ЗОП за храна

решение по чл.108 ал.1 ЗОП Протокол доставчик хр.прод

Повече

Образци на документи ЗОП храни 17.10.2016 /

Образци на документи

Повече

Образец ЕЕДОП храни 2016 /17.10.2016/

образец ЕЕДОП храни 2016

Повече

Документация храни 2016 /17.10.2016/

документация храни 2016

Повече

Обявление храна 2016 /17.10.2016/

обявление храни 2016

Повече