Протокол доставчик на храна

Протокол доставчик хр.прод

Повече

Решение по чл. 108 ал.1 ЗОП за храна

решение по чл.108 ал.1 ЗОП Протокол доставчик хр.прод

Повече

Образци на документи ЗОП храни 17.10.2016 /

Образци на документи

Повече

Образец ЕЕДОП храни 2016 /17.10.2016/

образец ЕЕДОП храни 2016

Повече

Документация храни 2016 /17.10.2016/

документация храни 2016

Повече

Обявление храна 2016 /17.10.2016/

обявление храни 2016

Повече

Решение храни 2016 /17.10.2016

решение храни 2016

Повече

Плащания храна месец май 2016 г.

плащания храна м.май 2016

Повече

Плащания храна 2016

плащания храна 04.2016

Повече