Протокол от комисия за лекарства 2017

протокол комисия лекарства 17г.

Повече

Списъци на лекарствени продукти

Списъци на лекарствените продукти

Повече

Образци документи лекарства ЦПЗ 2017

Образци документи лекарства ЦПЗ 17

Повече

Документация за лекарства 2017

документация за лекарства 2017

Повече

Обява за лекарства 2017

обява за лекарства 2017

Повече

Заповед лекарства 2017

заповед за лекарства 2017

Повече

Протокол комисия лекарства 21.06.2016 г.

протокол лекарства 21.06.16г.

Повече

Публична покана за удължаване на срока за обществена поръчка за лекарства

Публ.покана удължаване срока лек

Повече

Обява за лекарства 2016 г. чл. 20 ЗОП 0001

обява за лекарства 16г чл.20ЗОП 0001

Повече

съдържание на документи ЗОП 2016

съдържание на док. ЗОП 2016

Повече