Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за лекарства 2018

удължаване на сроклекарства 2018

Повече

Обява за обществена поръчка за доставка на лекарства 2018 г.

обява лекарства 2018

Повече

Заповед Лекарства 2018

заповед лекарства 2018

Повече

Списък лекарствени продукти 2018

Копие на Списък на лекарствените продукти 18

Повече

Образци лекарства 2018

Образци лекарства ЦПЗ 18

Повече

Документация лекарства 2018

Документация лекарства 2018

Повече

Плащания лекарства м. 06. 2017 – м. 10. 2017

плащания лекарства м.06-м.10.17г

Повече

Договор лекарства Софарма 2017

договор лекарства софарма 17Г

Повече

Договор лекарства Медофарма 2017

договор лекарства медофарма 17г.

Повече

Протокол от комисия за лекарства 2017

prorokol komisiq lekarstva 20170001

Повече