Плащания лекарства м. 06. 2017 – м. 10. 2017

плащания лекарства м.06-м.10.17г

Повече

Договор лекарства Софарма 2017

договор лекарства софарма 17Г

Повече

Договор лекарства Медофарма 2017

договор лекарства медофарма 17г.

Повече

Протокол от комисия за лекарства 2017

prorokol komisiq lekarstva 20170001

Повече

Информация за удължаване на срока за лекарства април 2017 г.

инф. за удълж. срок лекарства

Повече

Заповед Лекарства април 2017 г.

заповед лекарства април 17г

Повече

Обява лекарства 2017 г.

обява лекарства април 17г

Повече

Документация Лекарства април 2017 г.

документация лекарства април 17г

Повече

Списък на лекарствените продукти април 2017

Копие на Списък на лекарствените продукти 17-2

Повече

Образци Лекарства ЦПЗ

Образци лекарства ЦПЗ 17-2

Повече