Заповед лекарства 2019

zapoved lekarstva 2019

Повече

Обява лекарства 2019

Повече

Списък лекарства 2019

Копие на Списък на лекарствените продукти 19

Повече

Образци документи 2019

Образци лекарства ЦПЗ 19

Повече

Документация лекарства 2019

dokumentacia lekarstva 2019

Повече

Договор за лекарства Фаркол 2018

1

2

3

4

Повече

Договор за лекарства Софарма 2018

1

2

3

4

5

6

7

Повече

Договор за лекарства Медофарма 2018

1

2

3

4

Повече

Протокол класиране лекарства 2018

Протокол класиране лекарства 2018

Повече

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за лекарства 2018

удължаване на сроклекарства 2018

Повече