СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ Д-Р П. СТАНЧЕВ- ДОБРИЧ” ЕООД, ГР. ДОБРИЧ

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИ УСЛУГИ

ценоразпис

Повече

Ценоразпис за извънстационарни услуги

Ценоразпис ЦПЗ-Добрич извънстационарна психиатрична помощ

Повече

Свободни позиции за специализанти

Свободни позиции специализанти към 17.07.2017

Повече

Обявление конкурс началник отделение и главна медицинска сестра ЦПЗ 2017

обявление конкурс н-к отделения и главна мед.сестра

Повече

Свободни позиции

СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ

На основание Чл.17 (1) от Наредба № 1/ 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, издадена от Министерство на здравеопазването, обнародвана в ДВ бр.7 от 27.01.2015 г.
„ЦПЗ д-р П.Станчев-Добрич” ЕООД- гр.Добрич обявява:
І. Свободни длъжности за специализанти по специалност „Психиатрия”
• 2 бр. длъжности за Лекар специализант „Психиатрия”
ІІ. Свободни длъжности за специализанти за:
• 2бр...

Повече

10 октомври – Световен ден на психичното здраве

„Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” се включи в празничните мероприятия посветени на Световния ден на психичното здраве – 10 октомври. На този ден бяха посветени спортни състезания, интелектуални игри и конкурс по моделиране.
Да са живи и здрави нашите пациенти и потребители.
Честит празник!

Повече

Стартиране на сайта

Здравейте, имаме щастието да ви представим сайта cpz-dobrich.com .

Повече