Дневен център за възрастни хора с психични увреждания

През 2009 г. беше разкрита социална услуга “Дневен център за възрастни хора с психични увреждания” като държавно делегирана дейност в ЦПЗ Добрич. От м.август 2010, след проведен конкурс,  услугата се управлява от ЦПЗ Добрич
Целевата група в центъра се състои от хора, които страдат от хронично психично заболяване (Шизофрения), възникнало в определен етап от живота на лицето, когато то е имало достатъчен интелектуален капацитет, изградило е личността си, придобило е някаква социална компетентност...

Повече