ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ГРАНИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

„Отделение за гранични състояния” е специализирана структура към ЦПЗ Добрич ЕООД за активно 24 часово лечение на лица с психични разстройства-невротични, свързани със стрес и соматоформи разстройства, тревожно депресивни и други. Разположено е на втория етаж на четириетажната сграда на ЦПЗ. Приемат се в отделението мъже и жени. Режимът е отворен.

Ръководи се от Началник отделение д-р Наталия Борисова, лекар с призната специалност по психиатрия...

Повече