МЪЖКО ОТДЕЛЕНИЕ

„Мъжко отделение” е специализирана структура към ЦПЗ Добрич ЕООД за активно 24 часово лечение на лица с тежки психични разстройства, което е специализирано по пол, съгласно Раздел Б, т.3 от медицинския стандарт по психиатрия. Разположено е на четвъртия етаж в четириетажната сграда на ЦПЗ.

Ръководи се от Началник отделение д-р Даниела Събева, лекар с призната специалност по психиатрия. Тел за контакт:0887182863

В отделението работи лекар ординатор, специализант по ...

Повече