ЖЕНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

„Женско отделение” е специализирана структура към ЦПЗ Добрич ЕООД за активно 24 часово лечение на лица с тежки психични разстройства, което е специализирано по пол, съгласно Раздел Б, т.3 от медицинския стандарт по психиатрия. Намира се на третия етаж на четириетажната сграда на ЦПЗ.

Ръководи се от Началник отделение д-р Росица Иванова, лекар с призната специалност по психиатрия. Тел за контакт:0885746687

В отделението работи лекар ординатор, специалист по психиатрия, ...

Повече