ДНЕВЕН СТАЦИОНАР

Дневният стационар е звено за полустационарна психиатрична помощ в системата на психиатричните лечебни заведения. В дневния стационар се обслужват лица с психични разстройства и се извършва диагностика, лечение, наблюдение, експертна дейност и ресоциализация.

Дневният стационар обслужва населението от град Добрич.

Диагностиката и лечебната дейност в Дневен стационар се осъществяват от лекар със специалност – психиатрия, медицински специалисти по здравни грижи, рехабилитатор и помощен персонал...

Повече