ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

ДКБ е разположен на първия етаж на четириетажната сграда на ЦПЗ, като пациенти и граждани имат осигурен много добър достъп до всички кабинети, има 2 приемни и консултативни психиатрични кабинета и картотека на диспансеризираните.

Към ДКБ работят медицински специалисти, психолог, социален работник. Ръководи се от Началник отделение: д-р Жулиета Николова, лекар с призната специалност по психиатрия, тел. 0888340644.

В отделението работи лекар ординатор, специалис...

Повече