Метадонова програма

На 26.06.2009г. „Център за психично здраве д-р П.Станчев-Добрич” откри Метадонова програма. Тя се помещава в сградата на Центъра, с обособен вход и отговаря на всички изисквания за функционирането й. Програмата се финансира от Министерството на здравеопазването и е безплатна за пациентите. Капацитетът й е 70 места.

Метадоновата програма е последен вариант на зависимия от хероин, в нея може да се включи човек, който е опивал да спре злоупотребата по други начини, но не е успял. За да не е хероин, е намерен този заместител-метадон, който също е опиат, но намалява риска от HIV инфекция, води до редуциране на криминалните прояви. Метадонът не само че няма вредни ефекти, но има много ползи: хората стават нормални, чувстват и мислят нормално, могат да водят нормален начин на живот. Метадонът няма свойствата да омайва, главата е бистра и човек започва да мисли и да чувства, започва да преживява и дори да има неприятни усещания от нещата, които е правил или са му се случвали в живота. Тези неща стават бавно, ето защо програмата е дългосрочна. Едва след психологичното стабилизиране и излекуване на човека, може да се мисли за спиране на Метадона. Ако не се лекува психиката и не се обърне внимание на ресоциализирането на пациента, рискът той да се върне към хероина е почти сто процента. Но включването в програмата не решава автоматично проблемите. Различните участници се повлияват по различно време. Във всяка програма има хора, които правят рецидиви-връщане към употребата на вещества, които не са непременно хероин, най-често алкохол, таблетки или нещо, което зависимите си добавят, за да си променят психичното състояние. Когато програмата се справи с това и пациентът се научи да живее без тези вещества, тогава имаме успех в лечението. Но все пак трябва да се каже, че зависимостта е хронично психично заболяване и отказването от психоактивното вещество не означава излекуване.

Програмата е следобедна.

Работно време:

Всеки работен ден от 14,30 до 18,00 часа.

В почивни и празнични дни от 13,00 до 15,00 часа.

Тел. за контакт: 058820046 слез 14,30 часа; 0884657650

Ръководител: д-р Маргарита Новоселска

От 2011г. в ЦПЗ Добрич е разкрита и Дневна рехабилитационна програма за лица със зависимости с капацитет 20 места.