ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК

ДКБ е разположен на първия етаж на четириетажната сграда на ЦПЗ, като пациенти и граждани имат осигурен много добър достъп до всички кабинети, има 2 приемни и консултативни психиатрични кабинета и картотека на диспансеризираните.

Към ДКБ работят медицински специалисти, психолог, социален работник. Ръководи се от Началник отделение: д-р Жулиета Николова, лекар с призната специалност по психиатрия, тел. 0888340644.

В отделението работи лекар ординатор, специалист по психиатрия, с дългогодишен опит: д-р Надежда Йорданова, тел.0888864806.

Диагностично консултативният блок активно издирва, диагностицира, лекува и периодично наблюдава болни с определени психични заболявания в тесния клиничен смисъл; провежда лечение на: личностово обусловени разстройства, психични отклонения и заболявания при лица до 18 годишна възраст, невротични, ситуативно реактивни заболявания и разстройства, зависимости към психоактивни вещества и алкохол и техните социални и психосоматични аспекти, мозъчно органично обусловени психични разстройства, лица с умствена изостаналост и тежка психосоциална дисфункция, извършва платени медицински услуги на граждани.

Обслужването на лицата при извънболнични условия се осъществява с диспансеризиране или не.

Използват се следните програми:

 • Оценка на случая
 • Програма за лечение на остри психотични разстройства, налудни разстройства и психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофрении разстройства
 • Програма за противорецидивно лечение на депресивни разстройства
 • Програма за противорецидивно лечение на манийни разстройства
 • Програма за противорецидивно лечение на шизофрении разстройства
 • Програма за лечение на поведенчески разстройства и психотични обостряния при дементни състояния
 • Програма за действие при кризисно състояние
 • Програма за лечение на пациенти със зависимости към психотропни вещества и алкохол
 • Програма за лечение на пациенти с рисково поведение
 • Програма за психосоциална рехабилитация и дневни грижи
 • Програма за психологично консултиране
 • Програма за психосоциално съветване и подкрепа в старческа възраст
 • Програма за оценка на опасно поведение
 • Програма за оценка на суициден риск
 • Програма за детско юношеска диагностика и насочване
 • Програма за поведенчески отклонения при училищни проблеми
 • Програма за правно психиатрични консултации и експертизи
 • Програма за психотерапия на сексуалните разстройства на двойката